Онлайн Академия

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Онлайн Академията предлага разнообразна гама от курсове съобразени с Вашите индивидуални, фирмени нужди и предпочитания. Те са разпределени в няколко категории: Езикови; Компютърни; Професионални и Бизнес обучения. Всяко едно обучение е съобразено с променящите се потребности на съвременната икономика и може да бъде адаптирано според Вашите изисквания.

·  Интензивни курсове

·  Езикови курсове

·  Компютърни курсове

·  Професионални курсове

·  Бизнес курсове

·  Курсове по ключови компетентности

Skip новинарски форум

Новинарски форум

Picture of petq kostova
Курс мотокари
by petq kostova - Tuesday, 8 March 2016, 01:54 PM
 

Сдружение „Регионален бизнес център Плевен” организира курсове за втора квалификационна степен за работа и управление на електрокари и мотокари до десет тона.

Обучението се провежда по утвърдена програма съгласно наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Придобиват се знания за устройството, експлоатацията, изисквания за безопасни условия на труд при работа с мотокари и електрокари, сервизно поддържане, в съответствие с изискванията на фирмите производители.

След завършване на курса се издава Удостоверение за част от професия (3-37) и Свидетелство за правоспособност (3-114) на МОН.

Свидетелството за правоспособност и Удостоверението са валидни за територията на ЕС след превод и легализация.

Обучението се провежда в групова и индивидуална форма.

 
Picture of System Administrator
Онлайн обучение за „Болногледач” и „Здравен асистент”
by System Administrator - Monday, 1 February 2016, 09:33 AM
 

Онлайн академия Ви предлага обучение по две от най – търсените и актуални професии в страните от Европейския съюз.
Обученията се провеждат онлайн, в реално време на живо с висококвалифицирани преподаватели от всяка точка на света. Чрез уеб-базирана платформа за обучение имате достъп до учебните материали. Може да обсъждате и да се консултирате с преподавателя по всички въпроси възникнали при усвояването на материята. Консултациите с преподавател на живо се провеждат във виртуална лекционна зала , където ще се запознаете с основни моменти от бъдещата Ви работа чрез добри световни практики и много видео материали
След обучението по професията „Болногледач” ще може да работите в болнични и социални заведения, хосписи и домове в общността като: болногледач, санитар, хигиенист, домашен санитар, личен асистент, социален асистент и други.


Придобилите знания по професията "Здравен асистент" могат да работят като: здравен асистент, асистент на лекар по дентална медицина, болногледач, санитар, хигиенист, и други.


Продължителността на обучението по професия „Здравен асистент” и „ Болногледач” е до 2 месеца.


При приключване на обучението и полагане на изпит ще получите Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката и Europass сертификат, при кандидатстване за работа извън страната.

 

НАЧАЛО НА КУРСА

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!
Имейл: onlineacademy@abv.bg
Тел. 0879 064 556
Обученията стартират при сформиране на група

 
Picture of System Administrator
Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
by System Administrator - Wednesday, 14 October 2015, 09:35 AM
 

Онлайн академия Ви предлага 30 часово обучение „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор”, което е задължително по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР .

Курсовете са интензивни и се провеждат изцяло онлайн, в реално време с преподавател на живо. Чрез уеб-базирана платформа за обучение имате достъп до теоретичния учебен материал. Във виртуална лекционна зала с преподаватели на живо в реално време се провеждат срещи където се запознавате със световни практики, обсъждат се въпроси възникнали при усвояването на материята, дават се ценни практически съвети  Обучението е подходящо и достъпно за участници от цялата страна.

Курсовете имат за задача да насърчат земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

След успешно приключване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение за част от професия на Министерството на образованието.

 

Заявки за включване в обучението и начиниза плащане можете да видите тук
Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Имейл: onlineacademy@abv.bg

Тел. 0879 816 688

 
Picture of System Administrator
Интензивен курс „Фермер – Пчелар”
by System Administrator - Thursday, 16 July 2015, 03:03 PM
 

За всички, които желаят да изградят собствена пчеларска ферма, да усвоят знания и умения за основните принципи на устойчивото земеделие и ефективното й управление. Онлайн академия провежда обучение с професионална квалификация пчелар. Продължителността на обучението е 150 учебни часа и е разделено на модули.

Обучението е интензивно и се провежда изцяло онлайн, в реално време с преподавател на живо. Чрез уеб-базирана платформа за обучение имате достъп до учебните материали, където ще добиете знания за  технологиите за производството на пчелни продукти, за първичната преработка на пчелните продукти и болести по пчелите, по агроекология и принципи на устойчивото земеделие.

Учебната практика се провежда във виртуална лекционна зала на живо с Вашите преподаватели, които са високо квалифицирани специалисти с практически опит. При срещите с тях ще обсъждате и ще се консултирате по всички въпроси възникнали при усвояването на теоретичният материал. Обучението е подходящо и достъпно за участници от цялата страна и чужбина. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да придобият нови знания и умения, които ще са тяхно предимство.

Завършилите професионалното обучение, след успешно полагане на изпит, ще получат  "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН.

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Имейл:  onlineacademy@abv.bg

Тел. 0879 816 688

 
Picture of System Administrator
Интензивен курс - Фермер
by System Administrator - Thursday, 16 July 2015, 03:02 PM
 

Онлайн академия Ви предлага обучение и професионална квалификация за бъдещи фермери по професия Фермер”

Продължителността на обучението по професия „Фермер” е 150 учебни часа. Учебният материал е разделен на 6 модула.

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Агроекология
  3. Основи на растениевъдството
  4. Основи на животновъдството
  5. Аграрна икономика
  6. Бизнес планиране

Обучението е интензивно и се провежда изцяло онлайн, в реално време с преподавател на живо. Чрез уеб-базирана платформа за обучение имате достъп до учебните материали. Учебната практика се провежда във виртуална лекционна зала на живо с Вашите преподаватели, където можете да обсъждате и се консултирате по всички въпроси възникнали при усвояването на материята Обучението е подходящо и достъпно за участници от цялата страна. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката.

Професионалната квалификация  и придобитите знания  са Вашето предимство при кандидатстване по Европейски програми!

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Имейл: onlineacademy@abv.bg

Тел. 0879 816 688

 
Picture of System Administrator
Интензивен курс - Фермер
by System Administrator - Thursday, 16 July 2015, 03:02 PM
 

Онлайн академия Ви предлага обучение за бъдещи фермери по професия „Фермер” Продължителността на обучението по професия „Фермер” е 1 месец – 150 учебни часа. Учебният материал е разделен на модули - здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и животновъдството, аграрна икономика и управление на земеделското стопанство.

Обучението е интензивно и се провежда онлайн, в реално време с преподавател на живо.Чрез уеб-базирана платформа за обучение имате достъп до теоретичния учебен материали. Във виртуална лекционна зала с Вашите преподаватели на живо се провеждат срещи, къдетоможете да обсъждате и се консултирате по всички въпроси възникнали при усвояването на материята Запознавате се и с добри световни практики. Обучението е подходящо и достъпно за участници от цялата страна. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката.

Заявки за включване в обучението и начиниза плащане можете да видите тук
Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Имейл: onlineacademy@abv.bg

Тел. 0879 816 688

 

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 Today Thursday, 6 August 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip LoginSkip Navigation

Navigation