Новинарски форум

10 ГОДИНИ ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ

 
Снимка на Admin Asparuhov
10 ГОДИНИ ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ
от Admin Asparuhov - четвъртък, 18 март 2021, 7:45
 

                         


10 ГОДИНИ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ
Основната ни цел е да сме в помощ на всеки,
който иска да се развива и усъвършенства –
като инвестира в себе си!


„Регионален бизнес център Плевен" е неправителствена организация в обществена полза, учредена през 2007 година. Сдружението е създадено по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Министерството на труда и социалната политика.

Обучението ни е една от приоритетни дейности които организацията ни си постави като цел още в първите години от създаването си. Отчитайки факта, че  като млада организация и с малък опит в сферата на образованието решихме да потърсим възможност за провеждане на обучения съвместно с акредитирани, утвърдени  и богат опит организации в сферата на образованието. През 2009 година подписахме договор  Софийския Университет „Св. Климент Охридски.” София.за сътрудничество и съвместна дейност в сферата на чуждо езикови и компютърни обучения. Всички наши преподаватели преминаха през обучение  в Департамента за езиково обучение.През цялата пет годишна съвместна дейност от тяхна стана ни бе оказвана необходимата  методическа и методологична подкрепа за провеждане на обученията. Също така за подобряване качеството на провежданите от нас обучения  особено ни бе полезен  осъществявания от тяхна страна  текущ контрол. Свидетелства и удостоверения на завършилите курсисти се издаваха от Софийския университет. Само за първата годи бяха включени над 220 лица в 2 вида чуждо езикови и пет вида компютърни курса. През 2011 год. с помощта на специалисти от Софийски университет инсталирахме и внедрихме в локалната си компютърна мрежа сървър, на който бе качен софтуер за разработване на електронно обучение – „Moodle”. След усилена работа още през първата година заедно с наши преподавателите по ИТ бяха разработени и качени  3 различни  онлайн компютърни обучения в ресора на дигиталните компетенции.
С това бе и старта на нашия Център за дистанционни обучения - ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ.


В края 2012 г.  „Moodle” бе интегрирана с Blackboard Collaborate, за онлайн обучение на живо с преподавател в реално време, използвана  до сега от най-престижните университети и организации в света като Oxford, Apple и други. Внедряването на платформата дава възможност да се провеждат обучения от всяко едно направление, професионални, ключови с преподавател на живо в и реално време. Възможности за използване на видео конферентна връзка и използване възможностите на платформата за нови и иновативни начини на обучение. С нея провеждахме обучения до края до 2020 год.


Сега когато празнуваме тази наша десет годишнина искрено благодарим на екипа от Софийския университет и многото другите лица организации и институции за подкрепата която ни бе оказана и за тяхната помощ и съдействие за да сме днес една от водещите обучаващи организации.