Новинарски форум

Курс ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ

 
Снимка на Admin Asparuhov
Курс ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ
от Admin Asparuhov - петък, 19 март 2021, 6:38
 

Курс за професионална специализация "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ" /Е – BIKE/


Велосипедът е транспортно средство, което се грижи за околната среда -  намалява замърсяването на въздуха, екологичния отпечатък, въглеродните емисии и освен това е здравословно. Понастоящем, електрическите велосипеди станаха модерни и интереса към  поддръжката  и ремонта им нарасна много бързо. Ние като неправителствена организация в обществена полза и подкрепяща иновативния бизнес,   искаме максимално да популяризираме използването на електрически превозни средства в това число и електрическите велосипеди. И това е причината да се опитаме за пръв път в България да организираме и проведем курс с такава специализация. Курсът по използване и поддръжка на електрически велосипеди е насочен към изключително разнородна аудитория - любителят, който иска да знае всички подробности за поддръжката, практикуващият, който искат да задълбочат техническите си познания,  специалистът, който иска да предложи по-добро обслужване на своите клиенти. В края на курса ще бъде издаден сертификат за участие или удостоверение за професионална квалификация на МОН. Центърът за професионална обучение  Онлайн Академия притежава  лицензия за специалността „ Електрически превозни средства”и на това основание, след успешно приключване на обучението ще  бъде издадено Удостоверение за професионално обучение  или Сертификат.

 
Методика и методология на обучението
Удостоверение на МОН или Сертификат
Учебна програма
Допълнителни обучителни материали и преподавател
Цени на обучението и записване